Blogger Aktif Üyeler Eklentisi

14 Şubat 2014 Cuma, 15:16
Blogger Aktif Üyeler Eklentisi

Facebook’tan aşirkarı olduğumuz bir eklenti ile blogger eklenti yazılarımıza devam ediyoruz. Bloggerlar okuyucularına küçük jestler yaparak okuyucularını dikkatini çekmeye çalışıyorlar aktif üyeler eklentisini blogunuza ekleyerek bu küçük jestlere yeni  bir tane ekleyebilirsiniz. Eklenti’den bahsetmek gerekirse  eklenti yazılarınıza en çok yorum yapan okuyucularınızı  aktif üyeler sıralamasına alarak çalışıyor böyle bir listede yer aldığını gören okuyucu daha fazla yorum yapmak için çaba sarf edecektir. Eklentiyi eklediğinizde hem okuyucularınıza küçük bir jest yapmış olursunuz hem de blogunuzdaki en aktif okuyucunuzu rahatlıkla fark edersiniz…

              Aşağıdaki kodları blogger paneli sayfalar seçeneğinden boş sayfa                                                                      seçerek HTML/JavaScript Yoluyla ekliyoruz..

 <!--http://biribiziokuyor.com aktif üyeler başlangıç -->  
<style type="text/css">
.cm-person{margin:3px;position:relative;float:left;width:80px;height:100px;font:10px/10px Lora,Verdana,Arial,Sans-Serif;text-align:center;line-height:10px;padding:10px; border: 1px solid #F6CEE3; border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;color:#000;background-color:#fff;box-shadow:inset 0 0 1px black}
.cm-person a.profile-name-link{display:block;width:80px;height:80px;position:absolute;top:10px;left:10px;background-color:#999;color:white;text-decoration:none;font:bold 30px/80px Ubuntu,Tahoma,Verdana,Arial,Sans-Serif;margin:0 0;padding:0 0;display:none}
.cm-person a.profile-name-link.item1{background-color:#BC0000}
.cm-person a.profile-name-link.item2{background-color:#1A00CE}
.cm-person a.profile-name-link.item3{background-color:#39A003}
.cm-person a.profile-name-link.item4{background-color:#8B039D}
.cm-person a.profile-name-link.item5{background-color:#F0C100}
.cm-person a.profile-name-link.item6{background-color:#00D1CB}
.cm-person a.profile-name-link.item7{background-color:#FFEA03}
.post .post-body .cm-person img{background-color:#666;display:block;width:80px;height:80px;padding:0 0;margin:0 0 10px;border:none}
.cm-person:hover{color: #FFF;background-color:#111}
.cm-person:hover a.profile-name-link{display:block}
.comments {display: none;}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var homepage = '
http://www.biribiziokuyor.com/',
maxTopCommenters = 20,
minComments = 1,
numDays = 0,
excludeMe = false,
excludeUsers = ["Anonymous", "Nama Author"],
maxUserNameLength = 42,
txtTopLine = '[image] [user]',
txtNoTopCommenters = 'No top commentators at this time.',
txtAnonymous = '',
sizeAvatar = 80,
cropAvatar = false,
urlNoAvatar = 'http://lh4.googleusercontent.com/-069mnq7DV_g/TvgRrBI_JaI/AAAAAAAAAic/Iot55vywnYw/s' + sizeAvatar + '/avatar_blue_m_96.png',
urlAnoAvatar = 'http://www.gravatar.com/avatar/00000000000000000000000000000000?d=mm&s=' + sizeAvatar,
urlMyProfile = '',
urlMyAvatar = '';
if (!Array.indexOf) {
Array.prototype.indexOf = function (obj) {
for (var i = 0; i < this.length; i++) if (this[i] == obj) return i;
return -1
}
}
function replaceTopCmtVars(text, item, position) {
if (!item || !item.author) return text;
var author = item.author;
var authorUri = "";
if (author.uri && author.uri.$t != "") authorUri = author.uri.$t;
var avaimg = urlAnoAvatar;
var bloggerprofile = "http://www.blogger.com/profile/";
if (author.gd$image && author.gd$image.src && authorUri.substr(0, bloggerprofile.length) == bloggerprofile) {
avaimg = author.gd$image.src
} else {
var parseurl = document.createElement('a');
if (authorUri != "") {
parseurl.href = authorUri;
avaimg = 'http://www.google.com/s2/favicons?domain=' + parseurl.hostname
}
}
if (urlMyProfile != "" && authorUri == urlMyProfile && urlMyAvatar != "") avaimg = urlMyAvatar;
if (avaimg == "http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif" && urlNoAvatar != "") avaimg = urlNoAvatar;
var newsize = "s" + sizeAvatar;
avaimg = avaimg.replace(//sdd+-c//, "/" + newsize + "-c/");
if (cropAvatar) newsize += "-c";
avaimg = avaimg.replace(//sdd+(-c){0,1}//, "/" + newsize + "/");
var authorName = author.name.$t;
if (authorName == 'Anonymous' && txtAnonymous != '' && avaimg == urlAnoAvatar) authorName = txtAnonymous;
var imgcode = '<div class="cm-person"><img class="top-commenter-avatar" height="' + sizeAvatar + '" width="' + sizeAvatar + '" src="' + avaimg + '" />';
if (authorUri != "") imgcode = '<a href="' + authorUri + '">' + imgcode + '</a>';
if (maxUserNameLength > 3 && authorName.length > maxUserNameLength) authorName = authorName.substr(0, maxUserNameLength - 3) + "...";
var authorcode = authorName;
if (authorUri != "") authorcode = '<a class="profile-name-link item' + position + '" href="' + authorUri + '" title="' + position + '. ' + authorName + '">' + item.count + '</a>' + authorName.substring(0, 14) + '</div>
';
text = text.replace('[user]', authorcode);
text = text.replace('[image]', imgcode);
text = text.replace('[count]', item.count);
return text
}
var topcommenters = {};
var ndxbase = 1;
function showTopCommenters(json) {
var one_day = 1000 * 60 * 60 * 24;
var today = new Date();
if (urlMyProfile == "") {
var elements = document.getElementsByTagName("*");
var expr = /(^| )profile-link( |$)/;
for (var i = 0; i < elements.length; i++) if (expr.test(elements[i].className)) {
urlMyProfile = elements[i].href;
break
}
}
for (var i = 0; i < json.feed.entry.length; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
if (numDays > 0) {
var datePart = entry.published.$t.match(/d+/g);
var cmtDate = new Date(datePart[0], datePart[1] - 1, datePart[2], datePart[3], datePart[4], datePart[5]);
var days = Math.ceil((today.getTime() - cmtDate.getTime()) / (one_day));
if (days > numDays) break
}
var authorUri = "";
if (entry.author[0].uri && entry.author[0].uri.$t != "") authorUri = entry.author[0].uri.$t;
if (excludeMe && authorUri != "" && authorUri == urlMyProfile) continue;
var authorName = entry.author[0].name.$t;
if (excludeUsers.indexOf(authorName) != -1) continue;
var hash = entry.author[0].name.$t + "-" + authorUri;
if (topcommenters[hash]) topcommenters[hash].count++;
else {
var commenter = new Object();
commenter.author = entry.author[0];
commenter.count = 1;
topcommenters[hash] = commenter
}
}
if (json.feed.entry.length > 200) {
ndxbase += 200;
document.write('<script type="text/javascript" src="' + homepage + '/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&start-index=' + ndxbase + '&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></' + 'script>');
return
}
var tuplear = [];
for (var key in topcommenters) tuplear.push([key, topcommenters[key]]);
tuplear.sort(function (a, b) {
if (b[1].count - a[1].count) return b[1].count - a[1].count;
return (a[1].author.name.$t.toLowerCase() < b[1].author.name.$t.toLowerCase()) ? -1 : 1
});
var realcount = 0;
for (var i = 0; i < maxTopCommenters && i < tuplear.length; i++) {
var item = tuplear[i][1];
if (item.count < minComments) break;
document.write(replaceTopCmtVars(txtTopLine, item, realcount + 1));
realcount++
}
if (!realcount) document.write(txtNoTopCommenters)
}
document.write('<script type="text/javascript" src="' + homepage + '/feeds/comments/default?redirect=false&max-results=200&alt=json-in-script&callback=showTopCommenters"></' + 'script>');
//]]>
</script>
<!--http://biribiziokuyor.com Aktif Üyeler başlangıç -->

Kırmızı gösterilen www.biribiziokuyor.com url’si yerine kendi blog url’nizi yazınızın
macTopcommenters= 20 Değeri liste kaç okuyucunun olmasını gerektiğini gösterir
mincomments= 1 Değeri ise en az kaç yorumdan başlayarak listenin oluşması gerektiğini gösterir

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno porno izle porno