Blogger Son Yazılar Eklentisi

13 Şubat 2014 Perşembe, 15:00
Blogger Son Yazılar Eklentisi

Ziyaretçilerin yazılarınızı tıklanma oranlarını arttıracak güzel  eklentileri sizlere sunmaya devam ediyoruz.Son yazdığınız yazıların liste halinde sitenizin bir köşesine ekleyerek sitenizi ziyaret eden okuyucuların yazılarınıza daha fazla tıklamasını sağlayarak okuyucularınızı sitenizde daha fazla tutarak sitenizin seo’suna küçükte olsa katkıda bulunabilirsiniz. Son yazılar eklentisi birçok sitede bulmak kolay aslında ama bir çoğu farklı kodlamalar yaparak bu eklentinin çalışmasını sağlıyor bu da sitenizin geç açılmasına neden olabilecek sıkıntılar yaratabilir.Peki neden bu eklenti: Eklentiyi diğer son yazılar eklentisinde ayıran yönlerden biri kodun Yerleşim > Gadget Ekle > HTML/JavaScript gadget Yoluyla basit bir şekilde ekleniyor olması ve en önemli fark ise okuyucalarınızın istediği bir kategorini son yazısına ulaşabilme fırsatını sınuyor olması en büyük fark olarak diğer eklentilerden ayırıyor..Şimdi eklentiye geçelim

Aşağıdaki kodları Yerleşim > Gadget Ekle > HTML/JavaScript gadget  yolunu izleyerek ekleyiniz

<!--http://biribiziokuyor.com Son yazılar başlangıç -->
<div style="background:none repeat scroll 0% 0%; border: 0px; height: 300px; overflow: auto; padding: 10px;">
<span id="pbl_labels"></span>
<div id="pbl_posts">
Son yazılar </div>

<script type="text/javascript">
var jumlah_maksimum_post = 10;
var dengan_ringkasan = true;
var jumlah_karakter_ringkasan = 100;
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[


var num = jumlah_maksimum_post;
var wsumm = dengan_ringkasan;
var summlen = jumlah_karakter_ringkasan;

var json; var labels;

function entryHasLabel(entry, label){
if(label == "*"){return true;} // always true if label is "*"
var labels = getPostLabels(entry);
return isExists(labels, label);
}
function getAllLabels(json){
var labels = [];
var entries = json.feed.entry;
for(var i=0; i<entries.length; i++){
var entry = entries[i];
var categories = entry.category;
if(!categories){continue;}
for(var j=0; j<categories.length; j++){
var category = categories[j];
var label = category.term;
if(!isExists(labels, label)){labels.push(label);}
}
}
labels.sort();
return labels;
}
function getContent(entry){
if(!wsumm){return "";}
var content = entry.content ? entry.content.$t : entry.summary.$t;
content = stripHTML(content);
if(content.length <= summlen){return content;}
content = content.substr(0, summlen);
if(content.charAt(content.length-1) != " "){content = content.substr(0, content.lastIndexOf(" ")+1);}
content += "...";
return content;
}
function getPermalink(entry){
var links = entry.link;
if(!links){return null;}
for(var i=0; i<links.length; i++){
var link = links[i];
if(link.rel == "alternate"){return link.href;}
}
return null;
}
function getPostLabels(entry){
var labels = [];
var categories = entry.category;
if(!categories){return labels;}
for(var i=0; i<categories.length; i++){
labels.push(categories[i].term);
}
return labels;
}
function getRecentPosts(json, label){
// this widget is made by copycat91 in his blog
var posts = [];
var entries = json.feed.entry;
var i = 0;
while(posts.length < num){
if(i == entries.length){break;}
var entry = entries[i];
if(entryHasLabel(entry, label)){
var title = entry.title.$t;
var href = getPermalink(entry);
var content = getContent(entry);
var post = {"title" : title, "href" : href, "content" : content};
posts.push(post);
}
i++;
}
return posts;
}
function isExists(array, val){
for(var i=0; i<array.length; i++){
if(array[i] == val){return true;}
}
return false;
}
function onLoadFeed(json_arg){
json = json_arg;
labels = getAllLabels(json);
showLabels(labels);
showLabeledPosts("*");
}
function showLabeledPosts(label){
// set label == "*" if you want to show all posts
posts = getRecentPosts(json, label);
showPosts(posts);
}
function showLabels(labels){
var s = "";
s += "<select onchange='showLabeledPosts(this.value)'>";
s += "<option value='*'/>Hangi kategorinin Son Yazısını İstemiştin ?";
for(var i=0; i<labels.length; i++){
var label = labels[i];
s += "<option value='"+label+"'/>" + label;
}
s += "</select>";
document.getElementById("pbl_labels").innerHTML = s;
}
function showPosts(posts){
var s = "";
if(!wsumm){s += "<ul>";}
for(var i=0; i<posts.length; i++){
var post = posts[i];
if(wsumm){
s += "<p>";
s += "<b><a href='"+post.href+"' title='"+post.title+"'>" + post.title + "</a></b> <br/>";
s += post.content;
s += "</p>";
} else {
s += "<li><a href='"+post.href+"' title='"+post.title+"'>" + post.title + "</a></li>";
}
}
if(!wsumm){s += "</ul>";}
document.getElementById("pbl_posts").innerHTML = s;
}
function stripHTML(s) {
var c;
var intag = false; var newstr = "";
for(var i=0; i<s.length; i++){
c = s.charAt(i);
if(c=="<"){intag = true;}
else if(c==">"){intag = false;}
if(c == ">"){newstr += " ";}
else if(!intag){newstr += c;}
}
return newstr;
}
//]]>
</script>

<script src="http://biribiziokuyor.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;callback=onLoadFeed">
</script></div>
<!--http://biribiziokuyor.com Son yazılar bitiş -->

maksimum_post =  10 değeri son yazının görüneceğini belirtir bu değeri isteğinize göre değiştirebilirsiniz
Dengan_rigkasan= true ise yazı başlığının altında belirli bir kesit sunar true değerini  false olarak değiştirerek sadece yazı başlığını göstermesini sağlayabilirsiniz
karekter_ringkasan =100 Değeri ise yazıdan bir kesitin gösterilmesini seçmişseniz yazıdan kaç karakterin sunulacağını ifade eder.

biribiziokuyor.com yerine kendi site adresinizi yazınız

İsterseniz Demo blogumuzda eklentiyi DEMO inceleyebilirsiniz

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno porno izle porno