TGS yayın yasağına karşı dava açtı

10 Ekim günü Ankara’da yaşanan bombalı saldırıda 102 vatandaşımızın yaşamını yitirmesinin ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğince alınan yayın yasağına TGS tepki gösterdi.

19 Ekim 2015 Pazartesi, 17:54

10 Ekim günü Ankara’da yaşanan bombalı saldırıda 102 vatandaşımızın yaşamını yitirmesinin ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğince alınan yayın yasağına TGS tepki gösterdi. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, “Soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı ve görsel medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların yapılmasının yasanlanmasına” karar vermişti.

TGS Hukuk Müşaviri Meliha Selvi hazırladığı dilekçede söz konusu karardaki tedbirlerin alınmasının herhangi bir kanuna dayandırılmadığını, Anayasının 13. Maddesinde yer alan ölçülülük ilkesine aykırı olduğu gibi, “basın hürriyeti” ile “halkın haber alma hakkının” da önüne geçildiğini vurguladı.

Bu kararın aynı zamanda Anayasanın 22. Maddesi ile güvence altına alınan haberleşme özgürlüğü ve demokratik bir toplumun temelinde yer alan diğer özgürlüklerin kısıtlanması anlamına geldiğini vurgulayan TGS Hukuk Müşaviri Meliha Selvi, TGS’nin itiraz gerekçelerini şöyle sıraladı; “Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından getirilen sınırlamaların ölçülülük ilkesi’ne aykırı olması, Savcılığın talebiyle birlikte, çeşitli mevzuatlarda düzenlendiği gibi, şüpheliler ve delillerin ortaya çıkartılması, bağlamında bir karar verilmeyip daha da öteye gidilerek her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların yapılmasını yasaklayarak toplumun bu önemli meselede haber alma hakkını kullanmasını imkânsız hale getirmiş olması ve bu bağlamda düzenlemenin amacından saptırılarak hukuk devleti ilkesinin göz ardı edilmesi, alınan kararla birlikte mesnetsiz ve hukuka aykırı bir biçimde, düşünceyi açıklama, eleştiri temel hak ve özgürlüklerin de ihlal edilmesi gibi sair gerekçelerle hâkimliğiniz tarafından verilen kararın yerine getirilmesinin geri bırakılmasına yahut düzeltilmesine, aksi kanaatin oluşması halinde ise karar verilmek üzere itiraz merciine gönderilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno porno izle porno